Thông báo
Tìm thấy 24 việc làm phù hợp!
ANH NGỮ QUỐC TẾ DEE
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang
31/10/2020
CÔNG TY TNHH ĐT&TM NHÀ XINH VTT
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
29/10/2020
HUY VIỆT TÂY ĐÔ
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp
31/10/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TAXI MEKONG
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
22/12/2020
BEST HR VIET NAM COMPANY LIMITED
Từ 30 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau
22/12/2020
HUY VIỆT TÂY ĐÔ
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp
31/10/2020
CÔNG TY TNHH MTV GIÁP QUÁN THĂNG
Thỏa thuận
Trung cấp
Hậu Giang
30/11/2020
CÔNG TY TNHH MTV GIÁP QUÁN THĂNG
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Hậu Giang
30/11/2020
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
31/10/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SABACO
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/10/2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
30/11/2020
QC
QC