Thông báo

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG


Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với chúng tôi.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website SANVIECLAMCANTHO.COM bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần Người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người dùng.
 • Những thông trên cần thiết để nhà tuyển dụng liên hệ với ứng viên và ngược lại.
 • Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email để phục vụ cho tuyển dụng và tìm việc làm.
 • Chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng tốt nhất có thể.
Phạm vi sử dụng thông tin
SANVIECLAMCANTHO.COM sử dụng thông tin Người dung  cung cấp để:
 • Cung cấp các dịch vụ cho Người dùng.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin, giữa website và người dùng. Nhà tuyển dụng với ứng viên. Ứng viên với nhà tuyển dụng.
 • Liên lạc và giải quyết với Người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website SANVIECLAMCANTHO.COM có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật.
Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
 • Truy cập vào website SANVIECLAMCNTHO.COM, đăng nhập vào tài khoản cá nhân để được thay đổi thông tin.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 • Website SANVIECLAMCANTHO.COM cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của thành viên, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà thành viên cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ tại website được bảo mật.
 • SANVIECLAMCANTHO.COM chỉ sử dụng thông tin của thành viên trong phạm vi được giới hạn ở Quy chế này hoặc khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
21/08/2020