Thông báo
Tìm thấy 31 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
14/10/2021
20 - 25 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
08/08/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An
20/08/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Đồng Tháp
31/08/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Đồng Tháp
30/08/2021
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
17/08/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Đồng Tháp
31/08/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Đồng Tháp
31/08/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
31/08/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu
28/09/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
15/09/2021
12 - 15 Triệu
Cao đẳng
Đồng Tháp, Hồ Chí Minh
09/09/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang
14/09/2021
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Đồng Tháp
09/09/2021
12 - 15 Triệu
Cao đẳng
Đồng Tháp, Hồ Chí Minh
09/09/2021
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Đồng Tháp
09/09/2021
12 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
31/08/2021
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp
31/08/2021
QC
QC