Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 427 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
28/02/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
22/02/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/02/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hồ Chí Minh
28/02/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hồ Chí Minh
28/02/2023
7 - 17 Triệu
Phổ thông
Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Long An
27/02/2023
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
11/02/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
26/04/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
28/02/2023
6.5 - 8 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/03/2023
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/03/2023
5 - 8 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
28/02/2023
15 - 25 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
28/02/2023
Từ 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
28/02/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/03/2023
7 - 10 Triệu
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
31/03/2023
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
31/03/2023
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/03/2023
12 - 15 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
15/02/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/03/2023
5 - 8 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
20/02/2023
4 - 6 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
20/02/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Long An
28/02/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Long An
28/02/2023
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
28/02/2023
6.5 - 8.5 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
28/02/2023
6.5 - 8.5 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
28/02/2023
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
10/02/2023
Từ 6 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/03/2023
6 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
07/02/2023
6 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
12/02/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
28/02/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
07/02/2023
15 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
28/02/2023
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
28/02/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
28/02/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
28/02/2023
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
28/02/2023
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bến Tre
28/02/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
28/02/2023
QC