Thông báo
Tìm thấy 472 việc làm phù hợp!
10 - 12 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang
24/05/2022
6 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Miền Nam
06/06/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
30/06/2022
10 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh
30/06/2022
4 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Vĩnh Long
30/06/2022
25 - 30 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2022
8 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ
31/05/2022
7 - 100 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
10/06/2022
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
10/06/2022
7.5 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
22/05/2022
13 - 16 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Hậu Giang
31/05/2022
8 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
31/05/2022
8 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Hậu Giang
31/05/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/05/2022
5 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
31/05/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
22/05/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/05/2022
7 - 15 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
15/06/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
01/06/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu
30/05/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu
25/05/2022
7 - 15 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/06/2022
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
11/06/2022
6 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre
05/06/2022
13.5 - 17 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Bến Tre
31/05/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2022
QC