Thông báo
Tìm thấy 857 việc làm phù hợp!
12 - 17 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh
10/11/2021
25 - 40 Triệu
Đại học
Cần Thơ
31/10/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
31/10/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/10/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
30/11/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/11/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/11/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/12/2021
7 - 15 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
31/10/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau
15/11/2021
5 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
26/11/2021
6 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/11/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
25/11/2021
12 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
30/10/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
30/11/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang
25/12/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/11/2021
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
11/12/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
15/11/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Miền Nam
30/10/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
30/10/2021
QC