Tin nhắn
Thông báo

Bảng Giá Đăng Tin VIP


CỐ ĐỊNH THỨ 1 Đang được sử dụng

(Có thể đăng ký vào ngày 21/06/2024 18:00) ?

Thời gian Giá tiền
2 Ngày 250.000 VND
1 Tuần 800.000 VND
2 Tuần 1.500.000 VND
1 Tháng 2.900.000 VND
2 Tháng 5.700.000 VND
CỐ ĐỊNH THỨ 2 Đang được sử dụng

(Có thể đăng ký vào ngày 09/06/2024 09:00) ?

Thời gian Giá tiền
2 Ngày 220.000 VND
1 Tuần 750.000 VND
2 Tuần 1.400.000 VND
1 Tháng 2.700.000 VND
2 Tháng 5.300.000 VND
CỐ ĐỊNH THỨ 3 Có thể đăng ký
Thời gian Giá tiền
2 Ngày 200.000 VND
1 Tuần 700.000 VND
2 Tuần 1.300.000 VND
1 Tháng 2.500.000 VND
2 Tháng 4.900.000 VND
CỐ ĐỊNH THỨ 4 Đang được sử dụng

(Có thể đăng ký vào ngày 31/05/2024 13:00) ?

Thời gian Giá tiền
2 Ngày 190.000 VND
1 Tuần 650.000 VND
2 Tuần 1.200.000 VND
1 Tháng 2.300.000 VND
2 Tháng 4.500.000 VND
CỐ ĐỊNH THỨ 5 Đang được sử dụng

(Có thể đăng ký vào ngày 01/06/2024 16:00) ?

Thời gian Giá tiền
2 Ngày 180.000 VND
1 Tuần 600.000 VND
2 Tuần 1.100.000 VND
1 Tháng 2.100.000 VND
2 Tháng 4.100.000 VND
VỊ TRÍ NỔI BẬT Có thể đăng ký
Thời gian Giá tiền
2 Ngày 50.000 VND
1 Tuần 300.000 VND
2 Tuần 500.000 VND
1 Tháng 900.000 VND
2 Tháng 1.700.000 VND
Đã bao gồm phí VAT
28/08/2020