Thông báo

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ


Giới thiệu về dịch vụ chúng tôi cung cấp

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHI SỬ DỤNG WEBSITE

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bằng cách truy cập vào website. Chúng tôi hỗ trợ nhà tuyển dụng và ứng viên tìm kiếm việc làm tốt nhất. Giới thiệu và hỗ trợ tuyển dụng. Viết CV chuyên nghiệp theo ngành nghề. Giúp ứng viên có tư duy hơn về quá trình xin việc và kỹ lưỡng trong việc tạo CV. GIúp nhà tuyển dụng tìm ứng viên nhanh chóng và hiệu quả.

2. ĐIỀU KHOẢN ỨNG VIÊN

Ứng viên có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, như trình độ học vấn, kỹ năng ... Để nhà tuyển dụng nắm được thông tin nghề nghiệp nhanh chóng và chính xác. Khi ứng tuyển vào công ty, ứng viên phải soạn CV kỹ lương, chú ý nội dụng đúng và phù hợp với nhà tuyển dụng. Ứng viên có trách nhiệm kiểm tra email để nhận lịch phỏng vấn hoặc qua số điện thoại. Chủ động liên hệ với nhà tuyển dụng khi cần thiết, nắm bắt kịp thời về thời gian, hồ sơ mà nhà tuyển dụng cần.
3. ĐIỀU KHOẢN NHÀ TUYỂN DỤNG

Nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin tuyển dụng chính xác, thực tế, còn trong thời hạn nhận hồ sơ. Nhà tuyển dụng không được đăng tuyển những nội dung không rõ ràng, có mục địch không minh bạch (lừa đảo). Nhà tuyển dụng chủ động phản hồi email khi nhận được hồ sơ. Thông báo kết quả phỏng vấn nhanh chóng cho ứng viên.
21/08/2020