Thông báo
Tìm thấy 62 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Trung cấp
An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng
28/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
19/07/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh
09/08/2021
12 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
15/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
14/07/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Miền Nam
30/05/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang
09/07/2021
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hà Nội, Hồ Chí Minh
31/05/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp
31/05/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Miền Nam
15/05/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Long An
20/05/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
30/05/2021
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
20/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang
15/05/2021
8 - 15 Triệu
Trung cấp
An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau
27/07/2021
20 - 25 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang
31/05/2021
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Long An
19/06/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh
31/05/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
29/06/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang
29/06/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp
29/06/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
15/05/2021
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
26/06/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
30/06/2021
10 - 12 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang
31/05/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
13/05/2021
20 - 25 Triệu
Trung cấp
An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
30/05/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Trà Vinh
30/05/2021
3 - 5 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp
31/05/2021
6 - 8 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang
01/06/2021
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/05/2021
12 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
17/05/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh
06/06/2021
15 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang
31/05/2021
20 - 25 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang
31/05/2021
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
An Giang
15/05/2021
15 - 20 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
01/06/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
31/05/2021
QC
QC