Thông báo
Tìm thấy 47 việc làm phù hợp!
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu
15/12/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
15/12/2021
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh
31/12/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang
31/12/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang
31/12/2021
Từ 7 Triệu
Trung cấp
An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang
30/12/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
07/12/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/12/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang
15/12/2021
4.5 - 15 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp
31/12/2021
7 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp
31/12/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp
30/12/2021
Từ 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Miền Nam
18/12/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hồ Chí Minh
25/12/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang
10/12/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh
15/12/2021
7 - 15 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu
17/12/2021
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp
11/01/2022
6 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh
31/12/2021
15 - 40 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
31/12/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
25/12/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
31/12/2021
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang
31/12/2021
5 - 7 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang
31/12/2021
5 - 7 Triệu
Trên đại học
Cần Thơ, An Giang
31/12/2021
7 - 10 Triệu
Đại học
An Giang
11/12/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang
25/12/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp
11/12/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
31/12/2021
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
04/12/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
03/01/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
13/12/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu
31/12/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang
30/12/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh
31/12/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang
10/12/2021
QC