Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 78 việc làm phù hợp!
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ
05/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Vĩnh Long
20/06/2023
9 - 12 Triệu
Cao đẳng
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
30/06/2023
10 - 12 Triệu
Đại học
Bạc Liêu, Cà Mau
30/06/2023
6 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
31/07/2023
4.5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
31/07/2023
6 - 8 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2023
6 - 8 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
15/06/2023
6 - 8 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
15/06/2023
6 - 8 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
15/06/2023
6 - 8 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
15/06/2023
6.5 - 8 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2023
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2023
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2023
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2023
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Sóc Trăng, Miền Nam
30/06/2023
Thỏa thuận
Đại học
Miền Nam
30/06/2023
10 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2023
10 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2023
10 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2023
20 - 30 Triệu
Đại học
Cần Thơ
30/06/2023
10 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2023
10 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2023
Thỏa thuận
Đại học
Vĩnh Long
20/06/2023
Từ 5 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2023
Thỏa thuận
Đại học
Hậu Giang
12/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
15/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang
15/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang
15/06/2023
6 - 8 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
30/06/2023
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
30/06/2023
6 - 8 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2023
QC