Thông báo
Tìm thấy 35 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
20/08/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang
15/08/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long
15/08/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
31/08/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Hậu Giang
17/08/2021
5 - 7 Triệu
Đại học
Cần Thơ
20/08/2021
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
20/08/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/08/2021
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
17/08/2021
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
17/08/2021
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
01/09/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/08/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/08/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/08/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/08/2021
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ
31/08/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
10/08/2021
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Đồng Tháp
09/09/2021
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Đồng Tháp
09/09/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/08/2021
QC
QC