Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 115 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Trên đại học
Cần Thơ, Hậu Giang
31/05/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Vĩnh Long
31/05/2024
12.5 - 17.5 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2024
9.5 - 14.5 Triệu
Trung học Phổ thông
Cần Thơ
31/05/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2024
5 - 15 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
31/05/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/05/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2024
5 - 7 Triệu
Đại học
Cần Thơ
30/05/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hậu Giang
31/05/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre
14/07/2024
Thỏa thuận
Đại học
Miền Nam
30/05/2024
8 - 12 Triệu
Đại học
Miền Nam
30/05/2024
6.5 - 8.5 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
30/05/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Miền Nam
30/05/2024
6 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
31/05/2024
9 - 10 Triệu
Đại học
Sóc Trăng, Cà Mau, Long An
15/06/2024
Từ 12 Triệu
Đại học
Cần Thơ
30/05/2024
8 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ
30/05/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long
03/06/2024
6 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ
30/06/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Hậu Giang, Sóc Trăng
30/05/2024
10 - 15 Triệu
Trung học Phổ thông
Cần Thơ
31/05/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Kiên Giang
10/06/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Đồng Tháp
15/06/2024