Thông báo

THÔNG TIN THANH TOÁN


THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Ngân hàng Tiên Phong (TPBANK)

Số tài khoản: 02141722001

Chủ tài khoản: NGUYỄN THÀNH PHONG

Chi nhánh: TP. Cần Thơ

Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ địa chỉ email

Ví điện tử MOMO

Số điện thoại: 0977254157

Chủ tài khoản: NGUYỄN THÀNH PHONG

Nội dung chuyển khoản: Ghi rõ địa chỉ email

09/01/2021