Thông báo
Tìm thấy 113 việc làm phù hợp!
6 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long
31/08/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
31/08/2021
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
31/08/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
31/08/2021
7 - 14 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
31/08/2021
15 - 30 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long
31/08/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/09/2021
15 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
20/08/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
20/08/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
29/08/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
29/08/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
29/08/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
29/08/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
29/08/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
29/08/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
29/08/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
03/09/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
02/09/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
20/08/2021
6 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh
05/09/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
29/08/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
20/08/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh
31/08/2021
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
31/08/2021
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
31/08/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
08/08/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
14/08/2021
7 - 15 Triệu
Trung cấp
Hà Nội
27/08/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Miền Nam
31/08/2021
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
01/09/2021
10 - 12 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Long An
08/08/2021
20 - 25 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
08/08/2021
8 - 15 Triệu
Trung cấp
Hà Nội
23/08/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
10/08/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
16/08/2021
10 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/08/2021
8 - 15 Triệu
Trung cấp
Miền Trung
22/08/2021
QC
QC