Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 58 việc làm phù hợp!
10 - 20 Triệu
Cao đẳng
Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hồ Chí Minh, Miền Trung, Miền Bắc
20/02/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
28/02/2023
8 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh, Long An
20/02/2023
6 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
07/02/2023
6 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
12/02/2023
7 - 17 Triệu
Phổ thông
Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Long An
27/02/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre
28/02/2023
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
28/02/2023
5 - 8 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
20/02/2023
4 - 6 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
20/02/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/02/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
15/02/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long An
28/02/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An
01/03/2023
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hồ Chí Minh
01/03/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
28/02/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
28/02/2023
8 - 20 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hồ Chí Minh
28/02/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/02/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/02/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/02/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/02/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/02/2023
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
28/02/2023
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
28/02/2023
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
31/03/2023
6.5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
31/03/2023
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
28/02/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh
01/03/2023
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
An Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre
28/02/2023
5 - 7 Triệu
Đại học
Cần Thơ
25/03/2023
QC