Thông báo
Tìm thấy 119 việc làm phù hợp!
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau
20/10/2022
7 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau
30/09/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Sóc Trăng
30/09/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/09/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/09/2022
12 - 15 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An
30/10/2022
12 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu
30/10/2022
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Hồ Chí Minh
31/10/2022
Thỏa thuận
Trên đại học
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
20/10/2022
8 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/10/2022
8 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/10/2022
4 - 30 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
30/09/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/09/2022
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh
31/10/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang
30/10/2022
6 - 8 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Hồ Chí Minh
30/09/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/10/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
15/11/2022
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/09/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
30/09/2022
30 - 50 Triệu
Đại học
Cần Thơ
25/10/2022
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
31/10/2022
4 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/10/2022
Từ 5 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/09/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/09/2022
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/09/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Long An, Miền Nam
15/10/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
10/10/2022
7 - 12 Triệu
Không yêu cầu
An Giang
30/09/2022
QC