Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 94 việc làm phù hợp!
8 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
20/06/2023
10 - 15 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
20/06/2023
8 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/06/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/06/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/06/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
12/06/2023
10 - 30 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
05/06/2023
6 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
30/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Vĩnh Long
20/06/2023
7.5 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
30/06/2023
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
30/06/2023
12 - 25 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2023
15 - 35 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre
30/06/2023
10 - 19 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An
30/06/2023
7 - 20 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
10 - 15 Triệu
Trung cấp
Long An, Miền Nam
30/06/2023
12 - 18 Triệu
Cao đẳng
Sóc Trăng, Cà Mau
30/06/2023
10 - 12 Triệu
Đại học
Bạc Liêu, Cà Mau
30/06/2023
3 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre
30/06/2023
Thỏa thuận
Đại học
An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh
30/06/2023
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang
30/06/2023
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Sóc Trăng, Miền Nam
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Miền Nam
30/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2023
Thỏa thuận
Đại học
Đồng Tháp
30/07/2023
5 - 7 Triệu
Đại học
Cần Thơ
25/06/2023
6.5 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
20/06/2023
5 - 26 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/06/2023
QC