Thông báo
Tìm thấy 164 việc làm phù hợp!
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long
24/04/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
30/04/2021
10 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang
30/04/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/04/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/04/2021
15 - 30 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long
25/04/2021
6 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long
25/04/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
24/04/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
19/07/2021
12 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
30/04/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
15/06/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
29/04/2021
10 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/04/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/04/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
29/06/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang
29/06/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp
29/06/2021
7 - 12 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/04/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/04/2021
5 - 15 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
18/07/2021
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
26/06/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
28/04/2021
10 - 12 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
19/05/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh
11/05/2021
10 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Bến Tre
30/04/2021
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Vĩnh Long, Miền Nam
30/04/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long
30/04/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long
30/04/2021
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
30/04/2021
Đến 3 Triệu
Không yêu cầu
Vĩnh Long
30/04/2021
12 - 15 Triệu
Phổ thông
Vĩnh Long
30/04/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Miền Nam
28/04/2021
10 - 12 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang
31/05/2021
10 - 20 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
24/04/2021
7 - 10 Triệu
Đại học
Vĩnh Long
10/05/2021
3 - 5 Triệu
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/04/2021
QC
QC