Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 115 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Đại học
Vĩnh Long
03/06/2024
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
18/03/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
22/03/2024
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
22/03/2024
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/04/2024
10 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Hồ Chí Minh
10/03/2024
16 - 20 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
10/03/2024
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Miền Nam
31/03/2024
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Miền Nam
31/03/2024
12 - 30 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long
31/03/2024
6 - 8 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long
31/03/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cà Mau
31/03/2024
7 - 15 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long
31/03/2024
20 - 40 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
15/03/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
05/04/2024
9 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
03/06/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Vĩnh Long
20/04/2024
4 - 8 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/03/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/03/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/03/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
30/03/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu
29/03/2024
8 - 10 Triệu
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang
31/03/2024
15 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau
29/03/2024
50 - 60 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
23/03/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long
29/03/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, Miền Nam
31/03/2024
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
16/05/2024
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
31/03/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
31/03/2024
10 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
31/03/2024
5.5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
31/03/2024
6 - 8 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/03/2024
9 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Hồ Chí Minh
02/06/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Sóc Trăng, Hồ Chí Minh
30/03/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Vĩnh Long
29/03/2024
3 - 6 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang
31/03/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang
30/04/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang
30/04/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang
30/04/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang
30/04/2024