Thông báo
Tìm thấy 128 việc làm phù hợp!
12 - 17 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh
10/11/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau
15/11/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Vĩnh Long
31/10/2021
12 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
30/10/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang
25/12/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/11/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Miền Nam
30/10/2021
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long
31/10/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long
31/10/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang
31/10/2021
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Long An
31/10/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
31/10/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
31/10/2021
Từ 8 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
15/11/2021
6 - 8 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
31/10/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/10/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Miền Nam
15/11/2021
6 - 50 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
10/11/2021
5 - 40 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
10/11/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
15/11/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
15/11/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
15/11/2021
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/11/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/10/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Miền Nam
31/10/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/10/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
25/11/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long, Long An
23/11/2021
8 - 20 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau
31/10/2021
15 - 30 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long
31/10/2021
5 - 30 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
24/11/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang
20/12/2021
7 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang
30/11/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu
28/11/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp
11/12/2021
5 - 13 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/11/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
31/10/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng
30/11/2021
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang
31/10/2021
4 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
30/11/2021
QC