Thông báo
Tìm thấy 12 việc làm phù hợp!
7.5 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/09/2022
8 - 11 Triệu
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
31/08/2022
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Vĩnh Long
31/08/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Trà Vinh
30/09/2022
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ
20/08/2022
6.5 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Miền Nam
30/08/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hậu Giang
30/08/2022
9 - 14 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An
31/08/2022
QC