Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 35 việc làm phù hợp!
10 - 30 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
05/06/2023
7 - 20 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/07/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/07/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng
17/08/2023
8 - 12 Triệu
Đại học
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
30/06/2023
18 - 30 Triệu
Cao đẳng
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
30/06/2023
9 - 12 Triệu
Cao đẳng
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
30/06/2023
12 - 18 Triệu
Cao đẳng
Sóc Trăng, Cà Mau
30/06/2023
3 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre
30/06/2023
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Sóc Trăng, Miền Nam
30/06/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/07/2023
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
12/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
12/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
12/06/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
04/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
15/06/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Long An
15/06/2023
4 - 6 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau
30/06/2023
7 - 30 Triệu
Trung cấp
Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
10/06/2023
7 - 20 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh
30/06/2023
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Trà Vinh
30/06/2023
4 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Hồ Chí Minh, Hà Nội
04/08/2023
4 - 20 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Hồ Chí Minh, Hà Nội
01/07/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu
30/06/2023
QC