Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 59 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Trên đại học
Cần Thơ, Hậu Giang
30/06/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
30/06/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Hậu Giang
30/06/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2024
6 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ
30/06/2024
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Hồ Chí Minh
30/06/2024
6.5 - 15 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
30/06/2024
5.5 - 7.5 Triệu
Cao đẳng
Vĩnh Long, Hậu Giang
30/06/2024
Thỏa thuận
Trên đại học
Hồ Chí Minh
20/07/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/07/2024
7 - 8 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2024
5.5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2024
10 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Bến Tre, Long An
17/07/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
14/09/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/07/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
31/07/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/06/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
30/06/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Hậu Giang
22/06/2024
4.5 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
30/07/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/06/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
30/06/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/06/2024