Thông báo
Tìm thấy 69 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng
30/06/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng
30/06/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng
30/06/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng
30/06/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng
30/06/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
19/05/2021
3 - 5 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
10/07/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
06/06/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
15/06/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
15/06/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
22/05/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
15/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2021
3 - 5 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
15/05/2021
3 - 4 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
20/05/2021
10 - 12 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Hậu Giang
15/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Hậu Giang
31/05/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
30/05/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Long An
01/06/2021
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh
31/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long
31/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
22/05/2021
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
21/05/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
01/06/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Tiền Giang
31/05/2021
6 - 8 Triệu
Chứng chỉ nghề
Hậu Giang
20/05/2021
QC
QC