Thông báo
Tìm thấy 68 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Cao đẳng
Trà Vinh
31/05/2022
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
20/05/2022
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hậu Giang
20/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/05/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2022
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Hậu Giang
29/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Vĩnh Long
31/05/2022
7 - 9 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
19/05/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Vĩnh Long
20/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
31/05/2022
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang
31/05/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/05/2022
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ
26/07/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Sóc Trăng
31/05/2022
QC