Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 33 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
20/06/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/07/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
12/06/2023
8 - 10 Triệu
Chứng chỉ nghề
Hậu Giang
12/06/2023
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Hậu Giang
12/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Hậu Giang
12/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Trà Vinh
30/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Trà Vinh
30/06/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Đồng Tháp
30/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Đồng Tháp
30/06/2023
30 - 45 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
20/06/2023
25 - 35 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp
20/06/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2023
7 - 10 Triệu
Trung cấp
An Giang
30/06/2023
QC