Thông báo
Tìm thấy 24 việc làm phù hợp!
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/05/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hậu Giang
20/05/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
30/05/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2022
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Hậu Giang
29/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
25/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/05/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Sóc Trăng
31/05/2022
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
15/08/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
10/07/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Hậu Giang
28/05/2022
7 - 10 Triệu
Chứng chỉ nghề
Miền Nam
30/05/2022
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ, Hậu Giang
31/05/2022
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/05/2022
QC