Thông báo
Tìm thấy 18 việc làm phù hợp!
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
20/06/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
20/06/2021
7 - 10 Triệu
Chứng chỉ nghề
Hậu Giang
20/06/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/06/2021
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
31/07/2021
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2021
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ, Hậu Giang
01/07/2021
QC
QC