Thông báo
Tìm thấy 36 việc làm phù hợp!
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/11/2022
7.5 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/11/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/11/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/11/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Hậu Giang
30/11/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang
31/12/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Hậu Giang
30/11/2022
12 - 15 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Khác
30/11/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
30/11/2022
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/11/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Sóc Trăng
30/11/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
08/12/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/12/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Vĩnh Long, Hậu Giang
30/11/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Hậu Giang
10/12/2022
QC