Thông báo
Tìm thấy 47 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang
30/08/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, Tiền Giang
30/08/2022
12 - 15 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Long An
15/09/2022
12 - 15 Triệu
Trung cấp
Tiền Giang, Bến Tre, Long An
15/08/2022
7 - 15 Triệu
Phổ thông
Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
31/08/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Long An, Hồ Chí Minh
30/08/2022
7 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
20/08/2022
10 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Long An
15/08/2022
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An
30/09/2022
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh
15/08/2022
12 - 15 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An
01/11/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh
09/09/2022
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh
31/08/2022
7.5 - 15 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hồ Chí Minh
31/08/2022
8 - 12 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An
31/08/2022
12 - 15 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Long An
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
25/10/2022
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
31/08/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
30/08/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
31/08/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang
15/08/2022
9 - 12 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh
28/08/2022
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang
20/08/2022
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An, Bình Dương
26/08/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
15/08/2022
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An
15/08/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh
19/08/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang
14/08/2022
20 - 25 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
31/08/2022
15 - 20 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh
30/09/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Tiền Giang
31/08/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
01/10/2022
11.5 - 20 Triệu
Trung cấp
An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre
30/09/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang
05/09/2022
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh
31/08/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau
04/09/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
14/08/2022
12 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
20/08/2022
15 - 20 Triệu
Không yêu cầu
An Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Long An
08/09/2022
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang
30/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang
15/08/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Tiền Giang
30/09/2022
QC