Thông báo
Tìm thấy 89 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
15/12/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
19/12/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
19/12/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
19/12/2021
7 - 18 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/12/2021
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/12/2021
12 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/12/2021
15 - 30 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
10/12/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang
31/12/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang
31/12/2021
Từ 7 Triệu
Trung cấp
An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang
30/12/2021
Từ 30 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Hậu Giang
15/12/2021
5.5 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/12/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
07/12/2021
Từ 5.5 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang
31/12/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, Tiền Giang
15/12/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/12/2021
Từ 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Miền Nam
18/12/2021
8 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang
22/12/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/12/2021
4.5 - 8 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
31/12/2021
7 - 12 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Hậu Giang
31/12/2021
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Hậu Giang
31/12/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Hồ Chí Minh
25/12/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh
15/12/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Hồ Chí Minh
31/12/2021
QC