Thông báo
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau
6 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
12 - 17 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh
12 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, Cà Mau, Miền Nam
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
QC