Tin nhắn
Thông báo
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
15 - 25 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
5 - 8 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
Thỏa thuận
Trung cấp
Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre, Long An
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội
8 - 11 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
4 - 5 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
QC