Thông báo
Tìm thấy 30 việc làm phù hợp!
20 - 25 Triệu
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Long An
31/01/2022
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
31/01/2022
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Tiền Giang
28/01/2022
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Tiền Giang
28/01/2022
10 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Bến Tre
04/02/2022
5 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre
29/01/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh
31/01/2022
15 - 20 Triệu
Trung cấp
Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang, Long An
10/02/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Tiền Giang, Bến Tre
30/01/2022
9.5 - 10.5 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh
31/01/2022
18 - 30 Triệu
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre
28/02/2022
10 - 12 Triệu
Cao đẳng
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre
28/02/2022
18 - 30 Triệu
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
28/02/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh, Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
30/01/2022
Thỏa thuận
Đại học
Vĩnh Long, Bến Tre, Miền Nam
30/01/2022
Thỏa thuận
Đại học
Vĩnh Long, Bến Tre, Miền Nam
30/01/2022
15 - 20 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
31/01/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh
31/01/2022
10 - 25 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Long An
31/01/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bình Dương
25/01/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Miền Nam
24/01/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
31/01/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh
01/03/2022
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
30/01/2022
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
31/01/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
28/02/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
27/02/2022
QC