Thông báo
Tìm thấy 44 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Hồ Chí Minh
26/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Hồ Chí Minh
20/12/2022
8 - 20 Triệu
Đại học
Hậu Giang
31/12/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long
31/12/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
22/12/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
02/12/2022
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Hậu Giang
15/12/2022
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Bạc Liêu, Kiên Giang, Trà Vinh
31/12/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
02/12/2022
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
31/12/2022
10 - 12 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
10/12/2022
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Hậu Giang
25/12/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng, Miền Nam
05/12/2022
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Miền Nam
05/12/2022
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang
27/12/2022
10 - 12 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu
31/12/2022
QC