Thông báo
Tìm thấy 58 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Miền Nam
15/05/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
15/05/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
15/05/2021
10 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/04/2021
10 - 12 Triệu
Đại học
Hậu Giang
30/04/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long
30/04/2021
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
26/04/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/04/2021
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
30/04/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
13/05/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
28/04/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
28/04/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2021
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/05/2021
QC
QC