Thông báo
Tìm thấy 58 việc làm phù hợp!
Từ 6 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
05/12/2022
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2022
3 - 4 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long
31/12/2022
4.5 - 6 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
10/12/2022
4.5 - 5.5 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
10/12/2022
4 - 5 Triệu
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
10/12/2022
10 - 20 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Hậu Giang
10/12/2022
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2022
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
31/12/2022
Thỏa thuận
Phổ thông
Trà Vinh
31/12/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
02/12/2022
4.5 - 5 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
31/01/2023
4.5 - 5 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
22/01/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/12/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
11/12/2022
5 - 7 Triệu
Chứng chỉ nghề
Hồ Chí Minh
15/12/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
11/12/2022
5 - 5.5 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
31/12/2022
4.5 - 5 Triệu
Đại học
Cần Thơ
31/12/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/12/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
20/12/2022
3 - 5 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2022
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long
30/12/2022
3 - 5 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
27/02/2023
QC