Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 59 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/03/2023
3 - 6 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/03/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
25/03/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
25/03/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
25/03/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
25/03/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
25/03/2023
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
25/03/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/03/2023
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/03/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Trà Vinh
30/04/2023
5 - 6 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
31/03/2023
8 - 10 Triệu
Chứng chỉ nghề
Hậu Giang
23/03/2023
4 - 6 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
31/03/2023
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
31/03/2023
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang
30/04/2023
7 - 10 Triệu
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/03/2023
7 - 10 Triệu
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/03/2023
Thỏa thuận
Cao đẳng
Trà Vinh
30/04/2023
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
30/04/2023
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/03/2023
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
27/05/2023
QC