Thông báo
Tìm thấy 34 việc làm phù hợp!
5 - 6 Triệu
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
30/06/2021
6 - 9 Triệu
Trung cấp
Đồng Tháp
20/07/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Hậu Giang
20/06/2021
Từ 8 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Sóc Trăng
30/06/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/06/2021
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
31/07/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang
30/06/2021
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
10/07/2021
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ, Hậu Giang
01/07/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2021
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/06/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
20/06/2021
12 - 15 Triệu
Đại học
Cần Thơ
15/07/2021
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp
30/06/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/06/2021
Thỏa thuận
Trung cấp
Hậu Giang
30/06/2021
QC
QC