Thông báo
Tìm thấy 58 việc làm phù hợp!
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Miền Nam
05/06/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Trà Vinh
31/05/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Trà Vinh
31/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Hậu Giang
25/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Trà Vinh
31/05/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
31/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
31/05/2022
7 - 10 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang
31/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
15/06/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Kiên Giang
25/05/2022
20 - 25 Triệu
Không yêu cầu
Hậu Giang
25/05/2022
4 - 8.5 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/05/2022
20 - 25 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
29/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Hậu Giang
30/05/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Sóc Trăng
31/05/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
An Giang
31/05/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/05/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Hậu Giang
15/08/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
10/07/2022
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
30/06/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang
20/05/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Hậu Giang
30/05/2022
QC