Thông báo

VIỄN THÔNG HẬU GIANG

Số 61, đường Võ Văn Kiệt, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang


10 /10
+1 vote
VIỄN THÔNG HẬU GIANG là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Kinh doanh các dịch vụ và sản phẩm viễn thông – công nghệ thông tin. Do nhu cầu cần bổ sung lao động phục vụ sản xuất kinh doanh, chúng tôi thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:
Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng