Thông báo
Tìm thấy 60 việc làm phù hợp!
8 - 12 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
20/08/2022
7 - 15 Triệu
Phổ thông
Kiên Giang, Tiền Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Trà Vinh
30/09/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Trà Vinh
30/09/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
30/09/2022
7 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
20/08/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Trà Vinh
31/10/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Trà Vinh
01/11/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Trà Vinh
30/09/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh
30/08/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh
09/09/2022
7 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh
28/08/2022
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
30/09/2022
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
31/08/2022
Từ 6 Triệu
Trung cấp
Trà Vinh
31/08/2022
9 - 12 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh
28/08/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Trà Vinh, Miền Nam
30/08/2022
4 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh
30/09/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh
30/09/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh
19/08/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
31/08/2022
15 - 20 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh
30/09/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
05/09/2022
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh
31/08/2022
15 - 20 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh
31/08/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh
30/08/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh
31/08/2022
QC