Thông báo
Tìm thấy 46 việc làm phù hợp!
8 - 20 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long, An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hồ Chí Minh
31/08/2022
20 - 25 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An
31/08/2022
Từ 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
31/10/2022
6 - 8 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu
20/08/2022
Thỏa thuận
Phổ thông
Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
31/08/2022
Thỏa thuận
Phổ thông
Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu
31/08/2022
12 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu
30/09/2022
7 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
20/08/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, Tiền Giang
30/08/2022
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
28/09/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Tiền Giang, Hồ Chí Minh
30/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng
30/08/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh
09/09/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau
30/08/2022
8 - 18 Triệu
Cao đẳng
An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Long An
31/08/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
31/08/2022
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
30/09/2022
10 - 12 Triệu
Đại học
Bạc Liêu, Cà Mau, Long An, Hồ Chí Minh, Đồng Nai
30/09/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
30/08/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
05/09/2022
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh
31/08/2022
15 - 20 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh
31/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng
31/08/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau
04/09/2022
5 - 7 Triệu
Trung cấp
An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
30/09/2022
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang
31/08/2022
15 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh
08/09/2022
15 - 20 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
30/09/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Vĩnh Long, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng
21/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng, Miền Nam
30/09/2022
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
30/09/2022
15 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
30/09/2022
5 - 7 Triệu
Cao đẳng
Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng
21/08/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng
21/08/2022
QC