Thông báo
Tìm thấy 40 việc làm phù hợp!
10 - 15 Triệu
Đại học
Sóc Trăng, Bạc Liêu
28/02/2022
10 - 12 Triệu
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
31/01/2022
20 - 25 Triệu
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Long An
31/01/2022
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
31/01/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, Tiền Giang
22/02/2022
15 - 20 Triệu
Trung cấp
Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang, Long An
10/02/2022
12 - 15 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh
05/02/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
31/01/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng
31/01/2022
Thỏa thuận
Đại học
Bạc Liêu
10/02/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh
31/01/2022
18 - 30 Triệu
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre
28/02/2022
10 - 12 Triệu
Cao đẳng
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre
28/02/2022
18 - 30 Triệu
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
28/02/2022
10 - 12 Triệu
Đại học
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
28/02/2022
10 - 12 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu
31/01/2022
8 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu
31/01/2022
15 - 40 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Miền Nam, Miền Trung
31/01/2022
15 - 20 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
21/02/2022
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau
30/01/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Miền Nam
10/02/2022
5.5 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu
27/01/2022
15 - 20 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang
31/01/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Bạc Liêu
31/01/2022
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang
31/01/2022
5.5 - 15.5 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cà Mau, Hồ Chí Minh
30/01/2022
7 - 12 Triệu
Phổ thông
Bạc Liêu, Hồ Chí Minh, Hà Nội
31/01/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh
31/01/2022
Từ 30 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang
29/01/2022
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh
31/01/2022
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang
15/02/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng, Miền Nam
01/02/2022
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Vĩnh Long, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
30/01/2022
15 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
12/02/2022
15 - 20 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang
15/02/2022
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng
16/02/2022
10 - 12 Triệu
Trung cấp
Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
27/02/2022
QC