Thông báo
Tìm thấy 59 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
15/12/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
10/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
15/12/2022
8 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ
20/12/2022
9 - 14 Triệu
Đại học
Cần Thơ
31/12/2022
5 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/12/2022
6 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/12/2022
15 - 20 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang
02/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh
02/12/2022
7 - 10 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh
02/12/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
05/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
31/12/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/12/2022
10 - 12 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
15/12/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/12/2022
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
30/12/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2022
15 - 20 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Kiên Giang
31/12/2022
15 - 20 Triệu
Chứng chỉ nghề
Miền Nam
01/01/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Miền Nam
01/01/2023
Đến 3 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
10/12/2022
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
11/12/2022
10 - 15 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Long An, Hồ Chí Minh
15/12/2022
10 - 15 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Long An, Hồ Chí Minh
11/12/2022
5 - 7 Triệu
Chứng chỉ nghề
Cần Thơ
11/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
12/12/2022
QC