Tin nhắn
Thông báo
Tìm thấy 71 việc làm phù hợp!
8 - 12 Triệu
Đại học
Hồ Chí Minh
31/07/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Đồng Tháp
31/07/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
An Giang
26/06/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
An Giang
13/07/2024
6 - 12 Triệu
Đại học
Cần Thơ
31/08/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/07/2024
7 - 12 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bạc Liêu
30/07/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2024
7.5 - 8.5 Triệu
Đại học
Cần Thơ
30/06/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Đồng Tháp
30/06/2024
10 - 12 Triệu
Đại học
Miền Nam
30/06/2024
6 - 8 Triệu
Đại học
Cần Thơ
30/06/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
27/06/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang
30/06/2024
10 - 14 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Hồ Chí Minh
06/07/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/07/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/07/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
15/07/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
30/06/2024
9 - 12 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
30/07/2024
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2024
10 - 12 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/06/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
18/07/2024
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Đồng Tháp
30/06/2024
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/06/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
30/06/2024
12 - 30 Triệu
Đại học
Cần Thơ
31/07/2024
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
01/07/2024
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Kiên Giang
30/06/2024
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Hậu Giang
30/06/2024