Thông báo
Tìm thấy 23 việc làm phù hợp!
10 - 12 Triệu
Cao đẳng
Cần Thơ
31/12/2022
8 - 12 Triệu
Đại học
Cần Thơ
31/12/2022
Thỏa thuận
Trên đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hồ Chí Minh
31/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
An Giang, Đồng Tháp, Long An
30/12/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/12/2022
15 - 20 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang
15/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Tiền Giang, Long An
30/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
31/12/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long
28/12/2022
20 - 25 Triệu
Đại học
Hậu Giang
20/12/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An
30/12/2022
15 - 20 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
31/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
31/12/2022
QC