Thông báo
Tìm thấy 24 việc làm phù hợp!
PHÒNG TRÀ CẦM THI
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/01/2021
CÔNG TY TNHH ĐẠI DANH - WEST HOTEL
3 - 5 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/01/2021
HỘ GIA ĐÌNH
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
30/01/2021
CÔNG TY TNHH MTV ẨM THỰC 2 BÌNH
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ
31/01/2021
CÔNG TY TNHH MTV ẨM THỰC 2 BÌNH
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ
31/01/2021
CÔNG TY TNHH MTV ẨM THỰC 2 BÌNH
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/01/2021
HUY VIỆT TÂY ĐÔ
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp
31/01/2021
NHÀ HÀNG - BILLIARDS - KAKAOKE CCLUB
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/01/2021
HUY VIỆT TÂY ĐÔ
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp
31/01/2021
QUÁN ĐỒNG XANH 2
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/01/2021
QUÁN ĐỒNG XANH 2
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/01/2021
CÔNG TY TNHH ĐẠI DANH - WEST HOTEL
3 - 5 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/01/2021
QC
QC