Thông báo
Tìm thấy 53 việc làm phù hợp!
10 - 20 Triệu
Đại học
Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc
04/12/2022
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
31/01/2023
5 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/12/2022
15 - 25 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/12/2022
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
31/01/2023
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội
08/12/2022
6 - 8 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội
08/12/2022
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
30/12/2022
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội
30/12/2022
15 - 20 Triệu
Đại học
Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang
02/12/2022
5 - 6 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
31/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Hồ Chí Minh
18/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
31/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
31/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
31/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
31/12/2022
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
15/12/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
10/12/2022
6 - 30 Triệu
Đại học
Cần Thơ, Vĩnh Long
24/02/2023
Thỏa thuận
Đại học
Trà Vinh
31/12/2022
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ
23/12/2022
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Hồ Chí Minh
10/12/2022
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
31/12/2022
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
10/12/2022
15 - 20 Triệu
Chứng chỉ nghề
Miền Nam
01/01/2023
12 - 15 Triệu
Không yêu cầu
Hồ Chí Minh, Miền Nam
01/01/2023
10 - 12 Triệu
Đại học
Cần Thơ
15/12/2022
7 - 10 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Hải Phòng
30/12/2022
10 - 12 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
01/01/2023
7 - 10 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/12/2022
QC