Thông báo
Tìm thấy 52 việc làm phù hợp!
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/04/2021
7 - 15 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/04/2021
7 - 12 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
30/04/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng
30/05/2021
5 - 7 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ
22/04/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang
01/05/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Hậu Giang
01/05/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ, Hậu Giang
30/04/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
01/05/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ, Hậu Giang
01/05/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
30/04/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
30/04/2021
5 - 7 Triệu
Phổ thông
Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng
31/05/2021
Từ 4 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bến Tre
30/04/2021
Thỏa thuận
Đại học
Cần Thơ
30/04/2021
Thỏa thuận
Phổ thông
Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng
30/04/2021
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
10/05/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
30/04/2021
7 - 10 Triệu
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long
15/05/2021
25 - 30 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ
29/05/2021
QC
QC