Thông báo

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BÔNG SEN

Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

https://bongsen.org


2.6 /10
+29 vote
Bông Sen là tổ chức phát triển cộng đồng thành lập năm 2017, có giấy phép thành lập và trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Hậu Giang. Bông Sen thực hiện dự án tại Xã Tân Hòa và Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Vui lòng tham khảo dự án tại: https://www.bongsen.org/Bông Sen thực hiện chương trình hỗ trợ cộng đồng tập trung vào các chưng trình:● Chương trình hỗ trợ kinh tế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn● Chương trình hỗ trợ học bổng● Chương trình nông nghiệp.