Thông báo

SUCCESS TRAINING

MG1-05, Toà nhà Toán Tư Duy iQMath, Khu Vincom ShopHouse, số 209 đường 30/4, P. Xuân Khánh


10 /10
+4 vote
SUCCESS Training & Coaching là cty chuyên cung cấp dịch vụ huấn luyện, đào tạo về kỹ năng, tư duy & giá trị cho cá nhân và doanh nghiệpSỨ MỆNH: SUCCESS Training & Coaching xây dựng một thế hệ trẻ giàu kỹ năng, năng lực & những phẩm chất, giá trị tốt đẹpTẦM NHÌN: SUCCESS Training & Coaching là một tổ hợp đào tạo, huấn luyện được nhận biết rộng rãi trên cả nước.Công ty còn bao gồm hai mảng dịch vụ:1. Success Kids & Teen - Toán Tư Duy IQMath2. Insight Talent - Sinh Trắc Vân Tay
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
31/10/2021
Thỏa thuận
Cao đẳng
Cần Thơ
31/10/2021