Thông báo

SUCCESS TRAINING

29, Lý Chính Thắng, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ


10 /10
+4 vote
Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng
SUCCESS Training & Coaching là cty chuyên cung cấp dịch vụ huấn luyện, đào tạo về kỹ năng, tư duy & giá trị cho cá nhân và doanh nghiệpSỨ MỆNH: SUCCESS Training & Coaching xây dựng một thế hệ trẻ giàu kỹ năng, năng lực & những phẩm chất, giá trị tốt đẹpTẦM NHÌN: SUCCESS Training & Coaching là một tổ hợp đào tạo, huấn luyện được nhận biết rộng rãi trên cả nước.Công ty còn bao gồm hai mảng dịch vụ:1. Success Kids & Teen - Toán Tư Duy IQMath2. Insight Talent - Sinh Trắc Vân Tay