Thông báo

MF VIETNAM

Lot 16A8-1 & 16A14c, Tra Noc1 Industrial, Tra Noc Ward, Binh Thuy District, Can Tho City, Vietnam

https://google.com.vn/search?q=1801642434


0 /10
+0 vote
MF VIETNAM
Thỏa thuận
Không yêu cầu
Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng
28/02/2021
MF VIETNAM
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
30/03/2021
MF VIETNAM
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
31/03/2021
MF VIETNAM
5 - 7 Triệu
Không yêu cầu
Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
28/02/2021
MF VIETNAM
Thỏa thuận
Trung cấp
Cần Thơ
30/03/2021
QC