Thông báo
Cập nhật
Bữu Minh Phan Thông
Nhân viên thiết kế
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Chuyên viên thiết kế
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
THPT PHAN VĂN TRỊ
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
Cty TNHH Phong Cách A.A.A
KỸ NĂNG
Tạo mẫu trang sức
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
32
0 /10
+ 0 vote
QC