Thông báo
Cập nhật
Tài On
bảo vệ nội bộ
21/07/1989
Nam
328/18 ,đường 30/4 ,phường 1 , tp cao lãnh ,đồng tháp
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
cố gắng phục vụ
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
35
0 /10
+ 0 vote
QC