Thông báo
Cập nhật
Phan Hùng Mạnh
Nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên văn phòng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Công ty liên quan đến tiếng nhật
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
Seebest
9/2016- 9/2018
QC
Kiểm hàng, đo mẫu hàng gia công cơ khí chính xác
Trung tâm nhật ngữ TVC group
10/2018 - 10/2019
Quản lí thực tập sinh
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
59
0 /10
+ 0 vote
QC