Thông báo
Cập nhật
Đỗ Vũ Linh
Nhân Viên
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
- Vận dụng những kỹ năng bản thân hôt trợ khách hàng qua đó giúp công ty tăng trưởng và mang lại thu nhập cho cá nhân
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
3 năm
Cargill VN
2017-2020
KỸ NĂNG
Giao tiếp, đàm phán, lái xe
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
39
0 /10
+ 0 vote
QC