Thông báo
Cập nhật
Phạm minh tín
Nhân viên kinh doanh
Mức lương đề xuất
12 - 15 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Kinh doanh bất động sản
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

45
0 /10
+ 0 vote
QC