Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Thanh Dửng
Nhân viên Bán hàng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Kinh Doanh
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Chứng chỉ nghề
Trung Tâm Công Nghệ Phần Mềm ApTech

1,5 năm
Ki Thuật Viên 
các phần mềm cơ bản trong tin học
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
Công Ty TNHH Thành Bưởi
2 năm
Chăm sóc Khách Hàng
chăm sóc khách hàng trên tuyến cố định 
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Thích Kinh doanh
Bán hàng
39
0 /10
+ 0 vote
QC