Thông báo
Cập nhật
LÊ DUY KHIÊM
Nhân viên
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Tìm kiếm công việc ổn định, lâu dài
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
Cao đẳng kỹ thuật công nghệ cần thơ
3 năm
Công nghệ thông tin
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khả năng giao tiêp
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
39
0 /10
+ 0 vote
QC