Thông báo
Cập nhật
Trúc Lê
Kế toán - thu ngân bán hàng
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Áp dụng những kinh nghiệm về kỹ năng và kinh nghiệm trong việc thu chi và điều phối để trở thành một nhân
viên thu ngân và kế toán chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả nhanh chóng cho khách hàng. Từ đó giúp Công ty tăng số
lượng khách hàng và mở rộng tập khách hàng.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
Cao đằng cộng đồng Hậu Giang
10/2010 đến 07/2013
Tài chính ngân hàng
tốt nghiệp loại khá
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Trên 5 năm
06/2019 - Hiện tại Công ty CP Giao hàng tiết kiệm
11/2013 - 27/05/2019 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Hậu Giang
06/2019 - Hiện tại Công ty CP Giao hàng tiết kiệm
11/2013 - 27/05/2019 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Hậu Giang
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu giang: kế toán thu viện phí và tổng hợp quyết toán BHYT ngoại trú.
Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm: nhân viên điều phối hàng và chốt tiền.
06/2019 - Hiện tại Công ty CP Giao hàng tiết kiệm
Điều phối chốt hàng và tiền ( thu ngân)
- Điều phối hàng và tiền cho nhân viên giao hàng.
- Điều phối hàng cho nhân viên đi giao.
- Thu tiền hàng của nhân viên và nộp ngân hàng.
- Giải quyết các sự vụ trong quá trình giao nhận của nhân viên COD.
- Cuối ngày lập báo cáo tổng hợp.
11/2013 - 27/05/2019 Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Hậu Giang
Kế toán thu viện phí- quyết toán BHYT
- Tổng hợp quyết toán BHYT ngoại trú.
- Đồng thời hỗ trợ thu chi viện phí của bệnh viện. ( thu vện phí, tạm
ứng, và chi các khoản hoàn ứng chi phí viện phí,...)
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

75
0 /10
+ 0 vote
QC