Thông báo
Cập nhật
Nguyễn Thị Kim Cương
Tư Vấn Tín Dụng
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Luôn phấn đấu hết khả năng để đạt vị trí cao nhất có thể!
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Trung cấp
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
2 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

103
0 /10
+ 0 vote
QC