Thông báo
Cập nhật
trần út bé
nhân viên kho
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
rất mong được đồng hành và phát truyển cùng cty
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Phổ thông
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
3 năm
KỸ NĂNG
hoạt bác,hoà đồng
Khá
vui vẽ
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
thể thao

47
0 /10
+ 0 vote
QC