Thông báo
Cập nhật
NGUYỄN CÔNG HẬU
Nhân Viên
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Phát triển nghề nghiệp. Tìm kiếm một công việc ổn định lâu dài.
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
Đại Học Kỷ Thuật Công Nghệ Cần Thơ
4 năm
Quản Lí Xây Dựng
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Autocard 2D
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
94
0 /10
+ 0 vote
QC