Thông báo
Cập nhật
Le van tuan
Cong nhan san xuat
03/09/1995
Nam
Thanh loc -vinh thanh-tpct
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
Hoc tap san xuat va phat t tien nghe nghiep
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Không qua đào tạo
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân

50
0 /10
+ 0 vote
QC