Thông báo
Cập nhật
Nhân Đặng
nhân viên
Mức lương đề xuất
5 - 7 Triệu
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
tìm được công việc phù hợp với năng lực bản thân
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Cao đẳng
cao đăng nghề số 8
3 năm
quản trị kinh doanh 
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1 năm
KỸ NĂNG
Khá
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
54
0 /10
+ 0 vote
QC