Thông báo
Cập nhật
studio Phúc
không
Mức lương đề xuất
Thỏa thuận
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
nâng cao trình độ
TRÌNH ĐỘ - BẰNG CẤP
Đại học
CHỨNG CHỈ
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Chưa có kinh nghiệm
KỸ NĂNG
đánh máy 
Trung Bình
NGOẠI NGỮ
TIN HỌC
HOẠT ĐỘNG - THÀNH TÍCH
THÔNG TIN THÊM
Sở thích cá nhân
bóng chuyền, cầu lông
40
0 /10
+ 0 vote
QC